1. Trang chủ
 2. Máy kéo sợi
 3. Máy ghép sợi

Máy ghép sợi

  1. Máy ghép sợi FA320A
  2. Máy ghép sợi FA320A
   Máy ghép sợi là một loại máy dùng trong quá trình kéo sợi để chỉnh cấu trúc bên trong của sợi và làm song song sợi. Trong quy trình ghép, sợi sẽ được trộn, nhân đôi và làm đều.
  1. Máy ghép sợi FA313B
  2. Máy ghép sợi FA313B
   Trong dây chuyền kéo sợi, máy ghép được sử dụng để chỉnh cấu trúc sợi nhờ sự cân bằng và song song hóa cúi, cải thiện tính đồng đều của cúi về chiều dài, trọng lượng và độ dày.
  1. Máy ghép sợi FA322B
  2. Máy ghép sợi FA322B
   Máy ghép sợi là một loại máy dùng trong quá trình kéo sợi để chỉnh cấu trúc bên trong của sợi. Nó hoạt động để cân bằng và làm song song cúi, giúp cải thiện tính đồng đều của cúi.