1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
  3. Chứng nhận
Chứng nhận

Chứng nhận: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
Cấp bởi: CQC
I: hệ thống quản lý chất lượng của Shaanxi Baocheng hiệu quả và đạt yêu cầu sản xuất của khách hàng

Chứng nhận: Chứng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Cấp bởi: Trung tâm chứng nhận quốc gia Trung Quốc (CUC)
Cấp ngày: 16th tháng 12, 2014

Chứng nhận: Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường
Cấp bởi: Trung tâm chứng nhận quốc gia Trung Quốc (CUC)
Cấp ngày: 16th tháng 12, 2014

Tên: Thành tựu công nghệ khoa học của máy chuẩn bị chải kỹ BHFA368 (áp dụng chủ yếu ở Đông Nam Á)
Cấp bởi: Ban công nghệ khoa học tỉnh Shaanxi
Cấp ngày: 16th tháng 1, 2012
Cấp cho: thừa nhận công nghệ tiên tiến của máy chuẩn bị chải kỹ BHFA368

Tên: Thành tựu công nghệ khoa học của máy chải kỹ BHFA1299
Cấp bởi: Ban công nghệ khoa học tỉnh Shaanxi
Cấp ngày: 16th tháng 1, 2012
Cấp cho: thừa nhận công nghệ tiên tiến của máy chuẩn bị chải kỹ BHFA1299

Tên: Thành tựu công nghệ khoa học của máy ghép sợi BHFA1382
Cấp bởi: Ban công nghệ khoa học tỉnh Shaanxi
Cấp ngày: 28th tháng 12, 2011
Cấp cho: thừa nhận công nghệ tiên tiến của máy ghép sợi BHFA1382

Tên: Chứng nhận thương hiệu
Cấp bởi: Chính quyền công thương tỉnh Shanxi
Cấp ngày: 31st tháng 12, 2012
Cấp cho: thương hiệu BAOHUA của Baocheng

Cấp bởi: Văn phòng khoa học, công nghệ và công nghiệp hàng không tỉnh Shaanxi
Cấp cho: Công nghệ tiên tiến của máy ghép sợi BHFA1382
Cấp ngày: tháng 6 2012

Cấp bởi: Văn phòng khoa học, công nghệ và công nghiệp hàng không tỉnh Shaanxi
Cấp cho: Công nghệ tiên tiến của máy chải kỹ BHFA1299
Cấp ngày: Tháng 6 2012

Cấp bởi: Hội đồng nhân dân khu đô thị tự trị Baoji
Cấp cho: Công nghệ tiên tiến của máy ghép sợi BHFA368
Cấp ngày: tháng 11, 2013

Cấp bởi: Hội đồng nhân dân khu đô thị tự trị Baoji
Cấp cho: Công nghệ tiên tiến của máy ghép sợi BHFA1382
Cấp ngày: Tháng 5, 2012

Cấp bởi: Hội đồng nhân dân khu đô thị tự trị Baoji
Cấp cho: Công nghệ tiên tiến của máy chải kỹ BHFA1299
Cấp ngày: Tháng 10, 2013

Cấp bởi: Hiệp hội công nghiệp dệt may Trung Quốc
Cấp cho: Công nghệ tiên tiến của máy ghép sợi BHFA1382
Cấp ngày: Tháng 10, 2013

Cấp bởi: Hiệp hội công nghiệp dệt may Trung Quốc
Cấp cho: Công nghệ tiên tiến của máy chải kỹ BHFA1299
Cấp ngày: Tháng 10, 2013

Shaanxi Baocheng Aviation Instrument Co., Ltd.

Địa chỉ: No. 70, Qingjiang Road, Baoji City, Shaanxi Province, China.
Mobile.: +86-13892796081
Email:
aviation1@avicbaocheng.com
aviation-baocheng@hotmail.com
Người liên hệ: Cheng Lihua