1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
  3. Lịch sử phát triển
Lịch sử phát triển
1994
Công ty TNHH Shaanxi Baocheng New Textile Machinery được thành lập.
Tháng 4, 2002
Công ty TNHH Shaanxi Baocheng New Textile Machinery được gộp vào Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Aviation Instrument là một công ty con.
Tháng 5, 2002
Công ty Shaanxi Baocheng Aviation Instrument chuyển 760 ngàn nhân dân tệ vốn cổ phần của Công ty Shaanxi Baocheng New Textile Machinery sang Công ty Jinping Jincheng Electrical and Mechanical Manufacturing, 850 ngàn nhân dân tệ sang Nhà máy khuôn Baoji Weibin District Huaqin, 640 ngàn nhân dân tệ sang Nhà máy Qishan Weihe Gear, và 400 ngàn nhân dân tệ sang nhà máy Xian Xibei Electric Switch.
Ngày 4 tháng 6, 2002
Được thông qua bởi Chính quyền công thương Shaanxi, chúng tôi có được đăng kí kinh doanh hợp pháp cho doanh nghiệp, mã số đăng kí là 6100001011713.
Tháng 10, 2002
Cuộc họp cổ đông của Công ty Shaanxi Baocheng New Textile Machinery đồng ý Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Aviation Electronics chuyển 26770 ngàn nhân dân tệ vốn cổ phần(chiếm tới 83.65% tổng vốn điều lệ) sang Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Aviation Instrument.
Tháng 1, 2004
Cuộc họp cổ đông của Công ty TNHH Shaanxi Baocheng New Textile Machinery đồng ý chuyển 3341,600 nhân dân tệ vốn cổ phần (chiếm 10.44% tổng vốn điều lệ) từ Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Aviation Instrument sang những người quản lý thâm niên hơn của Công ty TNHH Shaanxi Baocheng New Textile Machinery và 23428400 nhân dân tệ vốn cổ phần (chiếm 73.21% vốn đăng kí) sang Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Machinery Electronic Manufacturing.
28th tháng 4, 2004
Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Aviation Instrument chuyển 3341,600 nhân dân tệ vốn cổ phần (chiếm 10.44% vốn đăng kí) sang những người quản lý thâm niên hơn ở Công ty TNHH Shaanxi Baocheng New Textile Machinery, và yêu cầu định giá chuyển theo báo cáo đánh giá.
26th tháng 5, 2004
Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Machinery Electronic Manufacturing đổi tên thành Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Aviation Technology và đồng ý chuyển 23428400 nhân dân tệ vốn cổ phần (chiếm 73.21% vốn đăng kí) sang Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Machinery Electronic Manufacturing.
Tháng 2, 2006
Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Aviation Technology đồng ý chuyển 6683200 nhân dân tệ vốn cổ phần (chiếm 20.88% vốn đăng kí) sang 23 quản lý thâm niên của công ty TNHH Baocheng New Textile Machinery
Tháng 8, 2006
Cuộc họp cổ đông của Công ty TNHH Baocheng New Textile Machinery đã đồng ý những vấn đề sau:
a. Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Aviation Technology tăng thêm 8000 ngàn nhân dân tệ đầu tư tiền mặt. Theo như báo cáo tài chính ngày 31st tháng 7, 2006, vốn đầu tư sẽ tăng lên thành 7160 ngàn nhân dân tệ và được thêm vào tổng vốn đăng ký, tăng thành 39160 ngàn nhân dân tệ từ 32000 ngàn nhân dân tệ.
b. Đổi tên công ty thành Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Aviation Precision Manufacture.
c. Thay đổi phạm vi kinh doanh: điện tử hàng không, máy móc chính xác, máy móc ngành dệt, thiết bị và phụ tùng ngành dệt, sản phẩm nhựa và cao su, v.v…, vận hành kinh doanh xuất nhập khẩu
Tháng 11, 2006
Cuộc họp cổ đông của Công ty TNHH Shaanxi Baocheng Aviation Precision Manufacture đồng ý công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Shaanxi Baocheng Aviation Precision Manufacture.
Tháng 12, 2006
Cuộc họp cổ đông của Công ty Shaanxi Baocheng Aviation Precision Manufacture đồng ý tăng vốn đăng ký lên 45 triệu nhân dân tệ từ 39160 ngàn nhân dân tệ.
Tháng 6-12, 2006
Quá trình lắp ráp khuôn của Công ty Shaanxi Baocheng Aviation Precision Manufacture được diễn ra tại Shaanxi Baoji.
2007
Công ty Shaanxi Baocheng New Textile Machinery bắt đầu kinh doanh trong ngành công nghiệp dệt may, phát triển máy kéo sợi. Hiện tại phạm vi kinh doanh của Baocheng đã mở rộng thành 7 seri và hơn 100 model. Công nghệ sản xuất của Baocheng đã đạt mức độ dẫn đầu trong ngành công nghiệp dệt tại Trung Quốc.
Tháng 12, 2010
Chúng tôi đạt chứng nhận chất lượng an toàn cấp hai của quốc gia.
Tháng 6, 2011
a. Máy chải kỹ và máy chuẩn bị chải kỹ nhận chứng nhận thành tựu công nghệ khoa học của tỉnh
b. Máy kéo sợi tốc độ cao mới đạt chứng nhận thành tựu công nghệ khoa học của tỉnh
Tháng 9, 2011
Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GB/T 19001-2008 bởi CQC.
2013
Chúng tôi bắt đầu phát triển thế hế mới của máy kéo sợi kiểu xoáy.

Shaanxi Baocheng Aviation Instrument Co., Ltd.

Địa chỉ: No. 70, Qingjiang Road, Baoji City, Shaanxi Province, China.
Mobile.: +86-13892796081
Email:
aviation1@avicbaocheng.com
aviation-baocheng@hotmail.com
Người liên hệ: Cheng Lihua